Innsikt

The human connection.

Du har hørt om B2B og B2C, men burde det ikke heller være H2H? Human to human? For det er jo sånn at uansett hvem man forhandler med, selger til, produserer for – så er det et menneske man til slutt skal treffe? Det er mennesker som tar beslutninger og det er mennesker som skal like og velge produktet ditt. Det handler om folk.

Når organisasjoner oppfører seg mer som mennesker med en gjennomtenkt intensjon, med tydelige verdier, og ved å vise følelser, tror vi at man utvikler en sterkere relasjon til målgruppa. Ved å «humanifisere» organisasjonen, altså gjøre den mer kundeorientert og mindre prosessorientert, ved å flytte fokuset bort fra produkt over til målgrupper og mennesker – da tror vi du vil treffe bedre og at verdien av merkevaren vil øke betraktelig.

En human connection er det vanskelig å fake og vanskelig å konkurrere mot. Og de sterkeste relasjonene varer livet ut.

Relaterte saker