Logo og
verktøykasse

Denne delen forklarer hvordan du bruker unimicro logoen og systemet på tvers av vårt brand

Logo

Logoen er vår viktigste identitetsmarkør og skal brukes på alle kommunikasjonsflater. 

logo (negativ)

logo (positiv)

Logoikon

På flater der man ikke kan bruke logoen i full størrelse, for eksempel på mindre flater slik som f.eks profilbilder i sosiale medier, benytter vi logoikonet alene. For at ikonet skal stå like godt på lyse og mørke bakgrunner, finnes den i både positiv og negativ versjon.

Regelverk

Korrekt logobruk

Logoen skal alltid stå mot en rolig bakgrunn. Kontrast mellom logo og bakgrunn er viktig for god lesbarhet, og god lesbarhet er nødvendig for universell utforming. Er bakgrunnen lys, brukes blåsvart logotekst. Er bakgrunnen mørk, brukes helhvit logo.

Logoplassering

Hovedlogo skal alltid plasseres øverst eller nederst til høyre med tydelig avstand til kantene.

Minimum størrelse

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og bør derfor unngås.

Frisone

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo og logoikon. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonene under viser minimum anbefalt frisone for logo og logoikon.

Feil logobruk

Logoen er Unimicros viktigste visuelle markør og det er derfor viktig at den alltid gjengis riktig og konsekvent. Logoen skal aldri endre form, eller erstattes av andre elementer eller annen typografi. Den må aldri strekkes, kuttes, roteres eller endre uttrykk på noen måte. Den skal heller aldri fremtre med skygger eller andre effekter.

Her er oversikt over mulig feilbruk som skal gi en idé om hva som ikke skal gjøres. Oversikten er ikke uttømmende.

Sub-brand

Farger

Unimicros fargepalett er et viktig element for å understreke den visuelle identiteten. Fargene gir rom for god visuell variasjon samtidig som de sammen med andre elementer, bidrar til å skape en visuell helhet. Det er kun de definerte fargene i paletten som skal benyttes på Unimicros flater. 

Primærfarger

Uni midnattsblå

Uni blå

HEX #092329
RGB 10, 34, 41
CMYK: 95-66-58-72
PMS 546 C

HEX #265DF6
RGB 38, 93, 246
CMYK: 100-45-0-0
PMS 300 C

Sekundærfarger

Uni Lime

HEX #D0F59E
RGB: 208-245-158
CMYK: 27-0-50-0
PMS 374C

Uni Fersken

HEX #F5BF9E
RGB: 245-191-158
CMYK: 4-32-39-0
PMS 7415 C

Uni Sand

HEX #FDF0DB
RGB 253, 240, 219
CMYK: 2-7-17-0
PMS 9161C

Uni Himmelblå

HEX #E3F8FD
RGB 227, 248, 253
CMYK: 14-0-3-0
PMS 290 C

Uni Ørken

HEX #F1ECE5
RGB 241, 236, 229
CMYK: 7-7-11-0
PMS Warm Gray 1C

Uni Lys ørken

HEX #F7F6F3
RGB 247, 246, 243
CMYK: 4-3-5-0
PMS Cool Gray 1 C

Sub

#0E2E35

#D9E1E6

#EDEFF0

#F6F7F8

Typografi

Typografien er en viktig identitetsmarkør og et bærende element i Unimicros profil. Den er med på å forsterke helheten og bygge bro mellom elementene og budskap.

Tittelskrift

Brødtekst

Strategi

Logo og verktøykasse

kommunikasjon

maler