Pretor

Advokatfirmaet

Tekst

Digital

Design

Menneskene i Pretor ønsker å være noe mer enn bare en juridisk tjenesteyter. Vi skal være din støttespiller som hjelper deg å ta de rette beslutningene.

Prosjektet

I mer enn 20 år har Pretor vært en proaktiv og solid samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige etater, både lokalt og nasjonalt. Pretor er en strategisk sparringspartner med spisskompetanse på utvalgte områder – og hjelper hver dag mennesker og bedrifter som har komplekse problemstillinger de trenger bistand med. Med lokasjon i Midtbyen og stadig voksende team, var Pretor klare for en oppussing av profil og nettside.

Utfordring

Pretor ønsket seg en modernisering av visuelt uttrykk samt en ny nettside med fokus på brukervennlighet og kunnskap. Eksisterende profil var noe utdatert, hadde et veldig lukket uttrykk – og gjenspeilet ikke Pretor slik de er i dag. I tillegg var eksisterende nettside utfordrende å navigere, og inneholdt ikke tilstrekkelig informasjon om kompetanseområdene advokatene i Pretor kan bistå med. Eksisterende foto på nettsiden bar også preg av mørke lokaler og alvor, heller enn åpenheten og kompetansen man faktisk blir møtt med i Pretor.

Løsning
Vi ville gi merkevaren en oppdatert, moderne touch og få frem kompetansen og vennligheten som oppleves når man møter menneskene i Pretor. En ny visuell profil som gjenspeiler kompetanse og varme var første steg. Deretter ble nye miljøbilder og portretter av ansatte tatt, med naturlig lys og organiske bakgrunner. Deretter satte vi opp nettsiden så den er lett å navigere, bisto med tekstutvikling for å forklare kompetanseområdene på en forståelig måte, og ga råd om enkel navigering.

Midnatt

HEX.          #02110D
RGB           2 17 13

Gran

HEX.          #1B4935
RGB           27 73 53

Morgengry

HEX.          #D6E2DE
RGB           214 226 222

Havtåke

HEX.          #F6F4F0
RGB           246 244 240

Samarbeidspartnere

Rådgivere
Anette Skjegstad Elise Skogrand

Prosjektleder
Marit Andersen

Art Direction
Petter Volden

Foto
Ole Ekker

3D-modeller av NeoDoppler og illustrasjoner til brosjyrer
Inventas