Cimon Medical

Fremtidens ultralydteknologi

Strategi

Design

Branding

Digital

Visuell identitet, merkevareplattform og kommersialiseringsbistand for Cimon Medical

Prosjektet

Cimon Medical skaper livreddende løsninger ved hjelp av ultralydteknologi.

Deres patenterte teknologi har utspring fra det verdenskjente ultralydmiljøet ved NTNU og St. Olavs Hospital. De så et sterkt behov for forbedret overvåking av hjernesirkulasjonen under fødsel, gjenopplivning og intensivbehandling, men det fantes ingen tilstrekkelig løsning for dette. Derav oppfinnelsen av deres første produkt, NeoDoppler. NeoDoppler gir ikke-invasiv kontinuerlig blodstrømsovervåking for spedbarn, noe som potensielt reduserer risikoen for død eller hjerneskade.

Utfordring

Cimon Medicals nettside og identitet trengte en oppdatering for å appellere til både investorer, fagmiljø og helsepersonell.

 Dette inkluderte:

  • Ny visuell identitet
  • Ny nettside
  • Produkt- og teamfotografering
  • LinkedIn-tilstedeværelse og innhold for å styrke merkevaren
  • Investor- og sykehuspresentasjoner
  • Kampanjer med fokusert budskap for å støtte NeoDoppler-lanseringen
  • Brosjyrer, visittkort og rollups for events
  • Læremateriell som hurtigveiledninger og fremgangsmåter for lesing av monitorbølgeformene

Løsning

Vi startet prosessen med en workshop basert på metodikk fra Google Brand Sprint for å bli godt kjent med Cimon Medical, teknologien, og dens potensiale og bruksområder. For å utvikle kommunikasjonstiltak for medisinsk teknologisk utstyr, stilles det spesielle krav. I tillegg til at informasjon og kommunikasjon må være presis og korrekt, er det også en viktig oppgave å kunne kommunisere forståelig og troverdig til både potensielle investorer, helsefaglig personell og alle andre. 

Visuelt ønsket vi å gi merkevaren en mer human touch, ved å etablere en typografi som både er seriøs og soft, og en palett som signaliserer omsorg, helse og trygghet. Vi ønsket å tranformere merkevaren fra tech til human, både visuelt og gjennom tekst. Produktet vil benyttes i en sensitiv setting, noe det må tas hensyn til i utforming av både bilder og øvrig materiell. Faktiske bilder av NeoDoppler i bruk og fotografering av teamet i Cimon Medical, bidrar til å knytte merkevaren sammen visuelt. Takk til Cimon Medical for tilliten og friheten vi har fått i dette samarbeidet.

Evening blue

HEX.          #00025E
RGB           0 2 94

Cosy blue

HEX.        #D5E0F9
RGB          213 224 249

Action green

HEX.          #C1F0DA
RGB          193 240 218

Loving purple

HEX.          #D1C6E8
RGB          209 198 232

Warm pink

HEX.          #FAE1D1
RGB          250 225 209

Cimon Medical has been working with Pitch to help us provide an updated branding in connection with launching our first new product. Being one of Pitch first customers it was with some excitement we began the marketing journey. Our collaboration has been very fulfilling as Pitch has guided us and challenged us professionally. We are very happy with the outcome which fulfills our objectives of presenting the seriousness of our medical devices with a human touch. The team at Pitch has been on top of things and pushed us where needed. This first part of the journey with Pitch has been very positive and we look forward to continue working together with the dedication and creativity Pitch offers.
John Lindskog
CEO - Cimon Medical

Samarbeidspartnere

Rådgivere
Anette Skjegstad Elise Skogrand

Prosjektleder
Marit Andersen

Art Direction
Petter Volden

Foto
Ole Ekker

3D-modeller av NeoDoppler og illustrasjoner til brosjyrer
Inventas